wtorek, 1 czerwca 2010

Harry Wolff z Opola - Prawdziwa Historia

30 czerwca 1943 r. przyjechał z Opolszczyzny transport RSHA, którym został deportowany jako 260 osoba z rejencji Opolskiej Harry Wolff, adwokat i notariusz a po 1938 r. przedstawiciel prawny opolskich Żydów – do obozu- getta w Terezinie, gdzie przebywał ponad rok i transportem RSHA jako osoba pod nr 511 przywieziony został na Zagładę do Oświęcimia w dniu 18 października 1944 r. Wg wzmianki, Theresienstaedter Gedenkbuch, die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadtadt 1942-1945 s. 760 zmarł tam w komorze gazowej 19 października 1944 r., zatem było to na jeden dzień przed planowanym zamknięciem krematorium nr III. Zmarł odważny człowiek, nie wahający się protestować jeszcze w ostatnich latach przed deportacją przeciwko bezprawiu nazistów, jeśli chodzi o cmentarz filiału opolskiej gminy wyznaniowej żydowskiej w Krapkowicach w 1942 r. (S.Spychalski – Przyczynek do dziejów dyskryminacji ludności żydowskiej na terenie byłej rejencji opolskiej w okresie rządów hitlerowskich, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, 1974, nr 3, ss. 54.56.). Pamiętnego czerwcowego dnia wyjechali wraz z Harrym Wolffem z Opolszczyzny do Terezina następujący górnośląscy Żydzi :

Fritz Guttmann, ur. 13 grudnia 1911 r., był ponad rok w Terezinie, przewieziony jako 257 osoba z Rejencji Opolskiej do Terezina, wywieziony stamtąd 29 września 1944 r. do Oświęcimia, gdzie został w komorze gazowej zamordowany (Th. Ged. s. 757).

Danuta Czech, Kalendarium wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 769 :

30.09.1944 r. „ Z obozu – getta Theresienstadt przywieziono transportem RSHA 1500 Żydów – mężczyzn, kobiet i dzieci. Młodych i zdrowych skierowano po selekcji do Durchganglager, pozostałych do komór gazowych.

H.G. Adler, op. cit., s. 694. Autor podaje, że przeżyło 76 osób.

Artur Krause, ur. 25 października 1912 r., był ponad rok w Terezinie, przewieziony jako 258 osoba z Rejencji Opolskiej do Terezina, wywieziony stamtąd 29 września 1944 r. do Oświęcimia, gdzie został w komorze gazowej zamordowany (Th. Ged. s. 758) wraz z Fritzem Guttmanem.

Julie Gerstel z d. Fraenkel ur. 2 listopada 1858 r. przywieziona jako 256 osoba z Rejencji Opolskiej przeżyła w Terezinie niewiele ponad pół roku i 5 lutego 1944 r. w tymże obozie zmarła (Th. Ged. s. 757).

Hermann Proskauer, ur. 16.05.1924 r. jako jedyny z transportu RSHA XVIII/6 z 30 czerwca 1943 r. przeżył Zagładę, jednakże w ostatnim roku wojny a dokładnie 20 lutego 1945 r. przeniesiono go z Terezina do jakiegoś obozu lub więzienia pod nadzorem Gestapo (Th. Ged. s. 761).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz